Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Το έργο Co Art διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://co-artproject.eu.

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που χρησιμοποιείται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Ορισμοί

 

Υπηρεσία Ως Υπηρεσία νοείται ο δικτυακός τόπος https://co-artproject.eu που διαχειρίζεται η Co Art.

Προσωπικά δεδομένα Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα ζωντανό άτομο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες που είτε έχουμε στην κατοχή μας είτε είναι πιθανό να περιέλθουν στην κατοχή μας).

Δεδομένα χρήσης Δεδομένα χρήσης είναι τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

 

Cookies Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστή ή κινητή συσκευή).

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να επεξεργαστούν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (ή πάροχοι υπηρεσιών) Ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (ή πάροχος υπηρεσιών) νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της

Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες διαφόρων Παρόχων Υπηρεσιών προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

 

Υποκείμενο Δεδομένων (ή Χρήστης) Υποκείμενο Δεδομένων είναι κάθε ζωντανό φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και είναι το υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

 

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να σας παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας.

 

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

 

Προσωπικά δεδομένα

 

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε (“Προσωπικά Δεδομένα”). Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Όνομα και επώνυμο

 

Αριθμός τηλεφώνου

 

Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

 

Cookies και δεδομένα χρήσης

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σύνδεση, εγγραφή, ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αρνηθείτε να λαμβάνετε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις επικοινωνίες από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τις οδηγίες διαγραφής που παρέχονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουμε.

 

Δεδομένα χρήσης

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής (“Δεδομένα Χρήσης”).

 

Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής, αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο τύπος της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής σας, η διεύθυνση IP της κινητής συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για κινητά που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Δεδομένα παρακολούθησης και cookies

 

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

 

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

 

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

 

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε:

 

Cookies συνόδου. Χρησιμοποιούμε Cookies συνόδου για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

 

Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies Προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις διάφορες ρυθμίσεις σας.

 

Cookies ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

 

Χρήση δεδομένων

 

Η Co Art χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

 

Για την παροχή και τη διατήρηση της υπηρεσίας μας

 

Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας

 

Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε

 

Για την παροχή υποστήριξης πελατών

 

Για να συλλέξουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας

 

Για να παρακολουθούμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας

 

Για να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τεχνικά ζητήματα

Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση της Co Art για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε.

 

Η Co Art μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

 

Πρέπει να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας

 

Μας έχετε δώσει την άδεια να το πράξουμε

 

Η επεξεργασία είναι προς το έννομο συμφέρον μας και δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας

 

Για να συμμορφωθούμε με τον νόμο

 

Διατήρηση δεδομένων

 

Η Co Art θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας

 

Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

 

Η Co Art θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

 

Μεταφορά δεδομένων

 

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

 

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

 

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας με την εν λόγω μεταφορά.

 

Η Co Art θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 

Αποκάλυψη δεδομένων

 

Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου

 

Υπό ορισμένες συνθήκες, η Co Art μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

 

Νομικές απαιτήσεις

 

Η Co Art μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 

Να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση

 

Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Co Art

 

Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανή παρανομία σε σχέση με την Υπηρεσία

 

Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού

 

Για την προστασία από νομική ευθύνη

 

Ασφάλεια των δεδομένων

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

 

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η Co Art στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 

Το δικαίωμα πρόσβασης, επικαιροποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε καθίσταται δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των

 

Προσωπικών Δεδομένων απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνοι σας αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

 

Το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών σας, εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 

Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 

Το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε δομημένο, αναγνώσιμο από μηχανήματα και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον η Co Art βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή για τις οποίες έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση της Co Art για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε.

 

Η Co Art μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

 

Πρέπει να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας

 

Μας έχετε δώσει την άδεια να το πράξουμε

 

Η επεξεργασία είναι προς το έννομο συμφέρον μας και δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας

 

Για να συμμορφωθούμε με τον νόμο

 

Διατήρηση δεδομένων

 

Η Co Art θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας

 

Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

 

Η Co Art θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

 

Μεταφορά δεδομένων

 

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

 

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

 

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας με την εν λόγω μεταφορά.

 

Η Co Art θα λάβει όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

 

Αποκάλυψη δεδομένων

 

Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου

 

Υπό ορισμένες συνθήκες, η Co Art μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

 

Νομικές απαιτήσεις

 

Η Co Art μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 

Να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση

 

Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Co Art

 

Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανή παρανομία σε σχέση με την Υπηρεσία

 

Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού

 

Για την προστασία από νομική ευθύνη

 

Ασφάλεια των δεδομένων

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

 

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η Co Art στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 

Το δικαίωμα πρόσβασης, επικαιροποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε καθίσταται δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των

 

Προσωπικών Δεδομένων απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνοι σας αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

 

Το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών σας, εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 

Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 

Το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε δομημένο, αναγνώσιμο από μηχανήματα και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον η Co Art βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα.

 

Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

 

Πάροχοι υπηρεσιών

 

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας (“Πάροχοι Υπηρεσιών”), να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούν

 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 

Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

Analytics

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 

Google AnalyticsΤο Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google και παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Τα δεδομένα αυτά μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για την προσαρμογή στο πλαίσιο και την εξατομίκευση των διαφημίσεων του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

 

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

 

Απόρρητο των παιδιών

 

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών (“Παιδιά”).

 

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα Παιδιά σας μας έχουν παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

 

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μιας εμφανή ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ και ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

 

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 

Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://co-artproject.eu

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://co-artproject.eu”

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up