Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

CO-ART prowadzi platformę https://co-artproject.eu.

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, jakie masz związane z tymi danymi.

Używamy Twoich danych, aby zapewnić i poprawić Usługę. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach.

Definicje

Usługa
Usługa oznacza stronę internetową https://co-artproject.eu prowadzoną przez CO-ART.

Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, która może być zidentyfikowana na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane o użytkowaniu Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Cookies
Cookies to niewielkie fragmenty danych przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Administrator danych
Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele, dla których i sposób, w jaki jakiekolwiek dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

Przetwórca danych (lub Usługodawca)
Przetwórca danych (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.

Możemy korzystać z usług różnych Dostawców Usług w celu skuteczniejszego przetwarzania danych.

Podmiot danych (lub Użytkownik)
Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszej Usługi i jest podmiotem Danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi dla użytkownika.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe
Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto
Pliki cookie i dane użytkowe

Firma Garmin może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim za pomocą loginu, rejestru, biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich takich informacji od firmy Moneybookers, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji zawartych w każdej wysyłanej przez firmę Moneybookers wiadomości e-mail.

Dane użytkowe
Możemy również zbierać informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego serwisu lub uzyskiwania dostępu do serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego („Dane użytkowe”).

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

W przypadku dostępu do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ używanej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać pewne informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Technologie śledzenia wykorzystywane są również w postaci sygnałów nawigacyjnych, znaczników i skryptów w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz poprawy i analizy naszego Serwisu.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady używanych przez nas plików cookies:

Pliki cookies sesji.
Pliki cookies sesji są wykorzystywane do obsługi naszego Serwisu.

Preferencyjne pliki cookies.
Preferencyjne pliki cookie służą do zapamiętywania preferencji i różnych ustawień użytkownika.

Cookies bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa używamy plików cookie dotyczących bezpieczeństwa. Wykorzystanie danych.

CO-ART wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:
Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis,
Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie,
Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy się na to zdecydujesz,
Aby zapewnić obsługę klienta,
Aby gromadzić analizy lub cenne informacje, dzięki którym możemy ulepszać naszą usługę,
Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi,
Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne.

Dostarczanie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna CO-ART do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

CO-ART może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:
Musimy wykonać umowę z Tobą,
Użytkownik udzielił nam pozwolenia na takie działanie,
Przetwarzanie jest w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw,
Aby zachować zgodność z prawem,
Przechowywanie danych.

CO-ART będzie przechowywał Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe

Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

CO-ART będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu. Przekazywanie danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane do – i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli znajdujesz się poza granicami Grecji i zdecydujesz się dostarczyć nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy dane, w tym Dane osobowe, do Grecji i tam je przetwarzamy.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przekazanie takich informacji stanowi zgodę na ten transfer.

CO-ART podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych
Ujawnienie danych w celu egzekwowania prawa
W pewnych okolicznościach CO-ART może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne
CO-ART może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:
Aby spełnić obowiązek prawny,
Aby chronić i bronić praw lub własności firmy CO-ART,
Aby zapobiec lub zbadać możliwe niewłaściwe postępowanie w związku z usługą,
Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa,
Aby chronić się przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prawa użytkownika do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. CO-ART dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Państwu korektę, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa Danych Osobowych.

Jeśli chcesz zostać poinformowany o tym, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:
Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie są Państwo w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli Państwu pomóc;

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne;

Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych;

Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych;

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy CO-ART polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dostawcy usług
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia Usług („Dostawcy Usług”), świadczenia Usług w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagać nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Takie osoby trzecie mają dostęp do Danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analizy
Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Linki do innych witryn
Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Prywatność dzieci
Nasz serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).
Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w Polityce prywatności
Firma Moneybookers może od czasu do czasu aktualizować swoje Zasady ochrony prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich umieszczenia na tej stronie.

Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami:

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://co-artproject.eu

Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami:

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://co-artproject.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up