Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Co Art pārvalda vietni https://co-artproject.eu.

Šī lapa informē jūs par mūsu nostādnēm attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu, un par izvēlēm, ko esat saistījis ar šiem datiem.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Noteikumos un nosacījumos.

Definīcijas

Pakalpojuma pakalpojums ir vietne https://co-artproject.eu, ko pārvalda Co Art.

Personas dati
Personas dati ir dati par dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas, kas ir mūsu rīcībā vai varētu nonākt mūsu rīcībā).

Lietošanas dati
Lietošanas dati ir automātiski savākti dati, kas tiek ģenerēti, izmantojot Pakalpojumu vai no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

Sīkfaili
Sīkdatnes ir nelielas datu daļas, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).

Datu pārzinis
Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas (viena vai kopīgi vai kopā ar citām personām) nosaka mērķus, kādiem un veidu, kādā tiek apstrādāta vai tiks apstrādāta jebkāda personas informācija.
Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs esam jūsu personas datu datu pārzinis.

Datu apstrādātāji (vai pakalpojumu sniedzēji)

Datu apstrādātājs (vai pakalpojumu sniedzējs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus

Datu pārzinis.

Mēs varam izmantot dažādu Pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu Jūsu datus.

Datu subjekts (vai Lietotājs)
Datu subjekts ir jebkura dzīva fiziska persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu un ir Personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs apkopojam dažādu veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu jums mūsu Pakalpojumu.

Savākto datu veidi

Personas dati

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs (“Personas dati”). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai:

Epasta adrese
Vārds un uzvārds
Telefona numurs
Adrese, rajons, novads, pasta indekss, pilsēta

Sīkfaili un lietošanas dati
Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, izmantojot pieteikšanos, reģistrāciju, jaunumu vēstules, mārketinga vai reklāmas materiālus un citu informāciju, kas jūs varētu interesēt. Jūs varat atteikties no jebkura vai visu šo paziņojumu saņemšanas, izmantojot abonēšanas atcelšanas saiti vai norādījumus, kas sniegti jebkurā mūsu nosūtītajā e-pastā.

Lietojuma dati
Mēs varam arī apkopot informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai izmantojot mobilo ierīci (“Lietošanas dati”).

Šie lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, mūsu apmeklētās mūsu pakalpojuma lapas, jūsu apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālais ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Kad piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai izmantojot mobilo ierīci, šie Lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu izmantotās mobilās ierīces veids, jūsu mobilās ierīces unikālais ID, jūsu mobilās ierīces IP adrese, jūsu mobilā operētājsistēma, Jūsu izmantotā mobilā interneta pārlūkprogramma, unikālie ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas un sīkfailu dati
Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbībām mūsu Pakalpojumā un saglabātu noteiktu informāciju.
Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un saglabāti jūsu ierīcē. Izmantotās izsekošanas tehnoloģijas ir arī bākas, tagi un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju, kā arī uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu.

Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikt visus sīkfailus vai norādīt, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr, ja nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas.

Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri:

Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu.
Preferences sīkfaili. Mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.
Drošības sīkfaili. Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

Datu izmantošana
Co Art izmanto savāktos datus dažādiem mērķiem:
Lai nodrošinātu un uzturētu mūsu Pakalpojumu
Lai informētu jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumā
Lai ļautu jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad izvēlaties to darīt
Lai nodrošinātu klientu atbalstu
Lai apkopotu analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot mūsu pakalpojumu
Lai uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu
Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas
Lai sniegtu jums jaunumus, īpašos piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un pasākumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus jūs jau esat iegādājies vai par kuriem interesējies, ja vien neesat izvēlējies šādu informāciju nesaņemt

Juridiskais pamats personas datu apstrādei saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Co Art šajā Privātuma politikā aprakstītās personas informācijas vākšanas un izmantošanas tiesiskais pamats ir atkarīgs no mūsu apkopotajiem personas datiem un konkrētā konteksta, kādā mēs tos ievācam.

Co Art var apstrādāt jūsu personas datus, jo:
Mums ir jāslēdz līgums ar jums
Jūs esat devis mums atļauju to darīt
Apstrāde notiek mūsu leģitīmajās interesēs, un to nepārkāpj jūsu tiesības
Lai ievērotu likumu

Datu saglabāšana
Co Art saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personīgo informāciju ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus un politikas.

Co Art saglabās lietošanas datus arī iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāku laika periodu.

Datu pārsūtīšana
Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīta uz datoriem, kas atrodas ārpus jūsu štata, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas.
Ja atrodaties ārpus Grieķijas un izvēlaties sniegt mums informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pārsūtām datus, tostarp personas datus, uz Grieķiju un tos apstrādājam tur.
Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, apliecina jūsu piekrišanu šai pārsūtīšanai.

Co Art veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu Personas dati netiks pārsūtīti organizācijai vai valstij, ja vien netiks veiktas atbilstošas kontroles, tostarp jūsu dati un cita personiskā informācija.

Datu izpaušana
Informācijas sniegšana tiesībaizsardzības iestādēm
Noteiktos apstākļos Co Art var tikt pieprasīts izpaust jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai atbildot uz pamatotiem valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valsts aģentūras) pieprasījumiem.

Juridiskās prasības
Co Art var izpaust jūsu personas datus, godprātīgi ticot, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai:
Lai izpildītu juridisku pienākumu
Lai aizsargātu un aizstāvētu Co Art. tiesības vai īpašumu
Lai novērstu vai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu
Lai aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai sabiedrības personīgo drošību
Lai aizsargātu pret juridisko atbildību

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemtus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)
Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības. Co Art mērķis ir veikt saprātīgas darbības, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties būt informēts par to, kādi personas dati mums ir par jums, un ja vēlaties, lai tie tiktu dzēsti no mūsu sistēmām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:
Tiesības piekļūt, atjaunināt vai dzēst informāciju, kas mums ir par jums. Kad vien iespējams, varat piekļūt savam, atjaunināt vai pieprasīt dzēšanu
Personas dati tieši jūsu konta iestatījumu sadaļā. Ja pats nevarat veikt šīs darbības, lūdzu, sazinieties ar mums, lai palīdzētu.
Tiesības uz labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu informācijas labošanu, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga.
Tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.
Tiesības uz ierobežojumu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi.
Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt par jums esošās informācijas kopiju strukturētā, mašīnlasāmā un plaši izmantotā formātā.
Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, ja Co Art paļāvās uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti pirms atbildes sniegšanas uz šādiem pieprasījumiem.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Pakalpojumu sniedzējiem
Mēs varam nodarbināt trešās puses uzņēmumus un personas, lai atvieglotu mūsu pakalpojumu (“Pakalpojumu sniedzēji”), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, veiktu
ar pakalpojumu saistītiem pakalpojumiem vai lai palīdzētu mums analizēt, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai mūsu vārdā veiktu šos uzdevumus, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.

Datu analītika
Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma lietošanu.

Google Analytics
Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko piedāvā Google un kas izseko vietnes trafiku un ziņo par to. Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa lapu: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/

Saites uz citām vietnēm
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.
Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

Bērnu privātums
Mūsu pakalpojums neattiecas uz personām, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērni”).
Mēs apzināti neievācam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja esat vecāks vai aizbildnis un apzināties, ka Jūsu Bērni mums ir snieguši Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam apkopojuši personas datus no bērniem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no mūsu serveriem.

Izmaiņas šajā privātuma politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt savu Privātuma politiku. Mēs jūs informēsim par jebkurām izmaiņām, šajā lapā ievietojot jauno Privātuma politiku.
Mēs jūs informēsim pa e-pastu un/vai pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjaunināsim “stāšanās spēkā datumu” šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.
Jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu jebkādas izmaiņas. Šīs Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinieties ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:
apmeklējot šo lapu mūsu vietnē: https://co-artproject.eu

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up