ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργάτες

LOGO-ANTIC-RVB

🇫🇷 antic Pays Basque

Η ANTIC είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που δημιουργήθηκε το 1999. Θεωρώντας την ψηφιακή τεχνολογία ως ευκαιρία για την επικράτειά της, ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με την ανάπτυξη των χρήσεών της, τη διάδοση της ψηφιακής κουλτούρας και την εφαρμογή πειραματικών έργων μεταξύ των νέων.
Για να γίνει αυτό, η ANTIC προσφέρει διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών: εκπαίδευση σε ψηφιακά εργαλεία και στρατηγικές για νέους εργαζόμενους / εκπαιδευτές, συμβουλές και υποστήριξη για ψηφιακές χρήσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων σε διάφορες επιχείρησεις και οργανισμούς νεολαίας και υλοποιεί καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα.

innovation

Innovation Hive

Η Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, κίνητρα για νέα γνωστικά πεδία και αξίες, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις και συνθήκες.
Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης με τελικό στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την καθιέρωση των αρχών της κοινωνικής καινοτομίας

SIC_logo

LV Social Innovation Centre

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (SIC) είναι μια ΜΚΟ που στοχεύει στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, στην αύξηση της γνώσης της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής πρόνοιας στη Λετονία, καθώς και στη διευκόλυνση και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, της γνώσης και της απόκτησης εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν 4 κύριοι τομείς δράσης: 1) κοινωνική επιχειρηματικότητα. 2) απασχόληση και δεξιότητες των νέων · 3) καινοτομία για την εκπαίδευση και 4) συμμετοχή των πολιτών.
Το SIC παρέχει μη τυπική μάθηση σχετικά με την κοινωνική καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις πολιτικές διαδικασίες και τη διαμόρφωση πολιτικής για μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, την ένταξη και την αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας σε κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Επίσης, το SIC προωθεί τη διευκόλυνση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για τη μετατροπή εκπαιδευτικών πρακτικών, ειδικά σε σχέση με το STEM, την ψηφιακή μάθηση, το AR. Ο κύριος στόχος του SIC είναι η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως στρατηγικών εργαλείων για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

🇪🇸 INSTITUTO IKIGAI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Το INSTITUTO IKIGAI είναι μια ισπανική ΜΚΟ που ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας, της προώθησης και της δημιουργικής κατάρτισης και ευκαιριών δικτύωσης και λύσεων για τους νέους.
Η ομάδα του INSTITUTO IKIGAI έχει επεκτείνει την εμπειρία της στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, στην ανάπτυξη στρατηγικών διάδοσης και διάδοσης, μεθοδολογιών και προσφοράς διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων και υλικού.Παράλληλα, εστιάζουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και βασίζονται στην καινοτομία και τη συνεργασία.
Στόχος τους είναι να εκπαιδεύσουν συγκεκριμένες ομάδες όπως γυναίκες, νέους, μετανάστες, ανθρώπους που πρέπει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να τους δώσουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται συνεχώς και να επιτυγχάνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών τους στόχων.

🇨🇾 SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED

To Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας. Δημιουργεί και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, το SYNTHESIS έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Hub Nicosia, ένα κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και στηρίζει μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού σκοπού.
Το SYNTHESIS παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε νέους και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή/και που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Το έργο του κέντρου επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα κινητοποιήσουν τους νέους και τους ενήλικες ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή.
Ως ενδιάμεσος οργανισμός του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», το SYNTHESIS παρέχει καθοδήγηση σε μελλοντικούς επιχειρηματίες, ιδίως στους τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των τεχνολογιών.

🇵🇱 Idea For Life

“Η Idea for Life είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας και της οικολογίας. Δημιουργήθηκε το 2017 από μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται εδώ και χρόνια σε ΜΚΟ και η έδρα τους βρίσκεται στο Częstochowa (Νότια Πολωνία).

Εδώ και χρόνια συμμετέχουν σε μια πληθώρα έργων – διοργανώνουν ανταλλαγές νέων, ευρωπαϊκό εθελοντισμό, μουσικά φεστιβάλ, φεστιβάλ συγκομιδών, συνέδρια κ.λπ. Ωστόσο, μετά από χρόνια γόνιμης συνεργασίας, αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια νέα ποιότητα στο περιβάλλον των ΜΚΟ . Η Idea for Life είναι μια ομάδα νέων ανοιχτών στον κόσμο που θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και διατήρηση του περιβάλλοντος.
Οργανώνουν επίσης τοπικές δραστηριότητες για ενήλικες όπως:
– εργαστήρια και προπονήσεις για την προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων για ενήλικες μαθητές που θα ήθελαν να γίνουν ή να είναι επιχειρηματίες.
– εργαστήρια για την προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων ενηλίκων από αγροτικές περιοχές
Στις δραστηριότητές τους δίνουν μεγάλη έμφαση:
-Υποστήριξη φιλο-οικολογικών στάσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών,
– Προώθηση καινοτόμων ιδεών στις επιχειρήσεις, καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ των νέων και των ενηλίκων
– Προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του τουρισμού
– Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών, ισότητας, ειρήνης και κατανόησης και συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στα έργα, τις εκδηλώσεις μας κ.λπ.
– Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων
– Υποστήριξη μελλοντικών και τρεχόντων επιχειρηματιών στην καριέρα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up