Jakie są planowane wydarzenia w ramach projektu CO-ART?

Chcielibyśmy podzielić się z Wami szczegółami naszego projektu. Kontynuujmy jego zaplanowane wydarzenia! Wydarzenia projektowe mają na celu promowanie projektu wraz z jego rezultatami i materiałami, przyciąganie grup docelowych, promowanie i rozpowszechnianie informacji o programie Erasmus+ i działaniach partnerstwa oraz samych partnerów.
  1. Międzynarodowe szkolenie CO-ART na Łotwie
Międzynarodowe szkolenie dla 24 specjalistów mające na celu zapewnienie, że osoby pracujące z młodzieżą wykorzystują potencjał zasobów CO-ART Online Escape Rooms i platformy internetowej do wspierania rozwoju członków grupy docelowej.
  1. Wydarzenia zwielokrotniające CO-ART
Konferencje mające na celu świętowanie osiągnięć projektu i dzielenie się rezultatami wśród osób pracujących z młodzieżą, liderów, trenerów, kreatywnych profesjonalistów i aspirujących przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli branży CSS, społeczności lokalnej i przedstawicieli służb publicznych.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content