PROJEKT

Opis Projektu

Zdecydowanie konieczne jest, aby specjaliści z dziedziny CCS rozwijali kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe określone w ENTRECOMP i DIGCOMP 2.1. w celu wspierania przedsiębiorczości i zachęcania ich do odgrywania kluczowej roli w modyfikowaniu sposobu, w jaki produkty kreatywne, dobra i wydarzenia kulturalne są tworzone, zarządzane, rozpowszechniane i konsumowane w trakcie i po Covid-19.
Rosnąca i niemal obowiązkowa zmiana cyfrowa prowadzi do zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe dla CCS, aby przyspieszyć transformację cyfrową.
Projekt CO-ART zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych młodych bezrobotnych, samozatrudnionych pracowników CCS i aspirujących przedsiębiorców artystycznych poprzez internetowe Escape Room’y. Ponadto CO-ART zapewni odpowiedni program szkoleniowy, aby wyposażyć osoby pracujące z młodzieżą w te nowe środowiska pracy i narzędzia oraz umożliwić im wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych.

Uczestnicy

  • Młodzi (w wieku 18-29 lat) bezrobotni i/lub samozatrudnieni/freelancerzy CCS oraz aspirujący przedsiębiorcy (artystyczni), którzy są narażeni na ryzyko wykluczenia ze względu na kryzys Covid-19 i inne przeszkody społeczne, ekonomiczne lub geograficzne.

  • Osoby pracujące z młodzieżą i trenerzy pragnący zdobyć nietradycyjne narzędzia i wiedzę, aby wspierać młodych ludzi w rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych.

Wpływ

Wyposażenie i przeszkolenie pracowników młodzieżowych w nietradycyjne narzędzia uczenia się online, aby wspierać rozwój kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych wśród młodych pracowników CCS i aspirujących przedsiębiorców artystycznych.
Opracowanie nietradycyjnych narzędzi do nauki online, aby wzmocnić pozycję młodych ludzi, nabyć kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe potrzebne do wspierania działań przedsiębiorczych młodych, aspirujących przedsiębiorców w CCS podczas kryzysu Covid-19 i po nim.
Ustanowienie i wzmocnienie wirtualnej współpracy pomiędzy młodymi pracownikami kultury i organizacjami na poziomie lokalnym i europejskim podczas kryzysu Covid-19 i po nim.
Wzmocnienie sieci cyfrowych pomiędzy młodymi bezrobotnymi lub samozatrudnionymi pracownikami CCS i zachęcenie ich do bycia kluczowymi graczami, którzy przyspieszają transformację cyfrową i innowacyjne, przedsiębiorcze nastawienie w CCS.

Bądź w kontakcie

Skontaktuj się z nami

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up