Projekt : CO-ART: Wyzwania oparte na narzędziach online do rozwijania kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych wśród młodych ARTpreneurs

Projekt

Umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze stały się niezbędne dla sektora kultury i sektora kreatywności (Cultural and Creative Industries (CCI)) w kontekście pandemii, która przyspieszyła cyfrową transformację działań. Projekt CO-ART ma na celu rozwijanie tych umiejętności u młodych bezrobotnych, twórców lub osób samozatrudnionych w sektorze ICC poprzez wykorzystanie metod gamifikacji poprzez konstruowanie gier escape rooms online.

CO ART PROJECT

CO-ART będzie wspierać młodych ARTpreneurs, a także zapewni odpowiedni program szkoleniowy, aby wyposażyć osoby pracujące z młodzieżą w nowe środowiska pracy i narzędzia oraz umożliwić im wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości.

Latest News

Bądź w kontakcie

Skontaktuj się z nami

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Skip to content