REZULTĀTI

Rezultāti

IO1 - CO-ART tiešsaistes izlaušanās istabas

Izaicinājumos balstītu resursu apkopojums (24 tiešsaistes izlaušanās spēles – escape rooms) kultūras un radošo industriju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedz iespēju iegūt noteiktas digitālās un uzņēmīguma prasmes un kompetences.

IO2 - CO-ART KIT: apmācības programma jaunatnes darbiniekiem

Kvalifikācijas celšanas programma, kurā jaunatnes darbinieki izmanto CO-ART tiešsaistes izlaušanās istabu un tiešsaistes platformas potenciālu, lai atbalstītu kompetenču attīstīšanu savā mērķa grupā.

IO3 - CO-ART sadarbības platforma tiešsaistē

Tiešsaistes platforma, kas uztur un sniedz piekļuvi digitālajiem un izglītojošiem resursiem, piedāvājot iespēju kultūras un radošo industriju jaunajiem profesionāļiem tīkloties.

Sazināties

Priecāsimies atbildēt uz jautājumiem!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up