PROJEKTS

Projekta apraksts

Kultūras un radošo industriju profesionāļiem nepieciešams attīstīt digitālās un uzņēmējprasmes, kas definētas ENTRECOMP un DIGCOMP 2.1 ietvaros, lai veicinātu uzņēmējdarbību un iedrošinātu eksperimentēt ar veidiem, kā kultūras un radošo industriju produkti un pasākumi tiek radīti, pārvaldīti, izplatīti un patērēti Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās. Augošās un nu jau neizbēgamās digitālās pārmaiņas rada pieprasījumu pēc digitālām prasmēm kultūras un radošo industriju sektorā, paātrinot digitālo transformāciju.
CO-ART projekts tiecas attīstīt digitālās un uzņēmējprasmes nenodarbinātos jauniešos, pašnodarbinātos kultūras un radošo industriju profesionāļos un topošajos mākslas uzņēmējos ar tiešsaistes izlaušanās spēļu palīdzību. CO-ART radīs apmācību programmu jaunatnes darbiniekiem, lai tie spēj praktiski pielietot piedāvātos tiešsaistes rīkus digitālo un uzņēmējprasmju atbalstam jauniešu darbā.

Dalībnieki

  • Pašnodarbinātie, freelanceri vai bez darba palikušie kultūras un radošo industriju pārstāvji vecumā no 18-29 gadiem, kas ir pakļauti izstumšanas riskam dēļ Covid-19 izraisītām sekām, kā arī citiem sociāliem, ekonomskiem un ģeogrāfiskiem škēršliem.

  • Jaunatnes darbinieki un treneri, kas ir ieinteresēti netradicionālu rīku un zināšu ieguvē jauniešu atbalstam digitālo un uzņēmējprasmju apgūšanā.

Ietekme

Jaunatnes darbinieku apmācīšana netradicionālu tiešsaistes mācību rīku pielietošanā, lai tie spētu efektīvi atbalstīt digitālo un uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauno kultūras un radošo industriju pārstāvju un topošo profesionāļu vidū.

Netradicionālu tiešsaistes mācību rīku izstrāde, kas palīdzētu iedrošināt jauniešus apgūt digitālas un uzņēmējprasmes, lai veicinātu uzņēmējdarbību jauno un topošo kultūras un radošo industriju pārstāvju vidū Covide-19 krīzes laikā un pēc tās.

Virtuālās sadarbību starp jaunajiem kultūras darbiniekiem un organizācijām izveide un nostiprināšana vietējā un Eiropas līmenī Covid-19 krīzes laikā un pēc tās.

Digitālas tīklošanās veicināšana starp jaunajiem pašnodarbinātajiem vai bez darba palikušajiem kultūras un radošo industriju pārstāvjiem. To iedrošināšana kļūt par digitālās transformācijas un inovācijas vēstnešiem un uzņēmīgas domāšanas paraugiem kultūras un radošo industriju jomās.

Sazināties

Mēs labprāt dzirdētu no jums.