Rozpoczynamy nasz projekt!

Jesteśmy podekscytowani, że możemy rozpocząć pracę nad naszym projektem. Wraz z organizacjami partnerskimi z Francji, Hiszpanii, Grecji, Cypru, Polski i Łotwy (o wszystkich organizacjach można przeczytać tutaj), będziemy pracować przez następne 24 miesiące, aby wnieść znaczący wkład w rozwój cyfrowych i przedsiębiorczych kompetencji wśród pracowników młodzieżowych oraz młodych i bezrobotnych przedsiębiorców w sektorze kultury i kreatywności (SKK).  Czy wiesz, że nasz projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w sektorze KA2? Oczekuje się, że działania wspierane w ramach tej Akcji Kluczowej przyczynią się znacząco do realizacji priorytetów programu, przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty dla uczestniczących organizacji, dla systemów polityki, w które te działania są wpisane, a także dla organizacji i osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w organizowane działania. Ważne jest, aby skupić się na edukacji pozaformalnej podnoszącej jakość pracy z młodzieżą, jej kompetencje i umiejętności edukatorów.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content