Jakie są cele projektu CO-ART?

Chcielibyśmy podzielić się z Wami szczegółami naszego projektu. Zacznijmy od jego założeń! CELE OGÓLNE CO-ART TO: 1: Przyczynianie się do transformacji cyfrowej, innowacyjności i ducha przedsiębiorczości specjalistów z CCS i CCS w trakcie i po kryzysie COVID-19  2: Wzmocnienie współpracy cyfrowej i sieci pomiędzy młodymi kreatywnymi profesjonalistami i organizacjami kulturalnymi w Europie, co przyczyni się do odporności CCS 3: Poprawa jakości, kreatywności i innowacyjności pracy z młodzieżą poprzez nietradycyjne narzędzia i metody uczenia się, aby wspierać przedsiębiorczość, pielęgnować talenty i rozwijać kreatywne postawy młodych ludzi, zwiększać ich szanse na zatrudnienie i zachęcać do zaangażowania międzykulturowego. CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI CO-ART SĄ: 1: Wyposażenie i przeszkolenie pracowników młodzieżowych w nietradycyjne narzędzia uczenia się online w celu wspierania rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych wśród młodych pracowników CCS i aspirujących przedsiębiorców artystycznych 2: Upoważnienie młodych ludzi do nabywania kompetencji przedsiębiorczych i cyfrowych niezbędnych do wspierania działań przedsiębiorczych młodych, aspirujących przedsiębiorców w KKS w trakcie i po kryzysie COVID-19  3: Nawiązanie i wzmocnienie wirtualnej współpracy pomiędzy młodymi pracownikami kultury i organizacjami na poziomie lokalnym i europejskim podczas i po kryzysie Covid-19

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content