Sprawdź naszą publikację na temat escape roomów online!

Cieszymy się, że możemy już podzielić się z wami naszą publikacją projektową!

 

Publikacja „Online Escape Rooms: The CO-ART Learner Manual” ma na celu wspieranie osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, wychowawców i trenerów w ich misji rozwijania umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych młodych ludzi. Jest to program szkolenia w miejscu pracy, mający na celu zapewnienie, że odbiorcy wykorzystają potencjał internetowych zasobów pokoju ucieczki CO-ART i platformy internetowej, aby wspierać członków grupy docelowej w rozwijaniu zidentyfikowanych kompetencji.

 

Opiera się on na wspólnych ramach umiejętności ENTRECOMP i DIGCOMP 2.1 i koncentruje się w szczególności na młodych ludziach pracujących lub zainteresowanych pracą w kulturze i branżach kreatywnych.

 

Celem publikacji jest wsparcie osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, edukatorów i trenerów:

w dostarczaniu bogatych w media i interaktywnych działań szkoleniowych dla młodych ludzi poprzez dostosowanie podejścia CO-ART do internetowych pokojów ucieczki;

poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, kompetencje i narzędzia niezbędne do zaprojektowania własnych internetowych pokoi ewakuacyjnych w celu wykorzystania ich w działalności dydaktycznej;

poprzez promowanie internetowych pokoi ewakuacyjnych jako skutecznego narzędzia do wykorzystania w nauczaniu/uczeniu się online.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content