Dowiedz się więcej – Online Escape Roomy

➡️ Czym jest escape room online?

1. Jest to gra, która wymaga od graczy ucieczki z cyfrowego więzienia poprzez znajdowanie wskazówek i rozwiązywanie serii wyzwań w celu odblokowania pokoju.

2. Musi mieć określone efekty uczenia się i angażować użytkowników w ramach określonej tematyki.

3. Jej koncepcja jest zasadniczo zorganizowaną formą uczenia się opartego na problemach, która wykorzystuje aspekty ram uczenia się w kontekście angażującego scenariusza lub tematu. Jest skuteczna, ponieważ można ją dostosować do dowolnego przedmiotu.


➡️ Jak zaprojektować własny escape room? – krok po kroku

Projektując cyfrowy pokój ucieczki, należy przestrzegać logicznej sekwencji, odpowiadając na trzy główne pytania – „dlaczego?”, „co?” i „jak?”.

Pozwala to projektantowi stworzyć znaczące doświadczenie dla ludzi, podążając za każdym krokiem trzech faz, reprezentowanych przez pytania.


Postawienie pytania „dlaczego?” zapewni, że cele nauczania i oczekiwane wyniki nauczania są odpowiednio ustawione, aby pokój ucieczki nie był tylko zabawną grą, ale także znaczącym doświadczeniem edukacyjnym.


Postawienie pytania „co?” pozwoli określić tematy i konkretną wiedzę niezbędną uczniowi do odniesienia sukcesu w podróży edukacyjnej. Jasna fabuła jest wymagana, aby treści edukacyjne były istotne dla uczniów.


Postawienie pytania „jak?” zapewni, że doświadczenie edukacyjne będzie dobrze zorganizowane, łatwe do naśladowania i sekwencji, tak jak w prawdziwych pokojach ucieczki. Jest to główna faza projektowania technicznego, która zapewnia gamifikację. Co istotne, obejmuje ona testowanie jako niezbędny element zapewnienia jakości cyfrowego pokoju ucieczki.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content