ENTRECOMP i DIGCOMP 2.1: podstawowe ramy dla rozwoju projektu CO-ART

Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają zasadniczą rolę w ciągłej transformacji, którą przeżywa obecnie nasze społeczeństwo. Wiedza i umiejętności każdego indywidualnego talentu twórczego muszą być pielęgnowane i doceniane, ponieważ przyczyniają się do ogólnej europejskiej potęgi gospodarczej, a nawet, co ważniejsze, do kształtowania europejskiej kultury i tożsamości. Z tego powodu projekt CO-ART będzie rozwijał kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe zdefiniowane w dwóch ramach, ENTRECOMP i DIGCOMP 2.1. opracowanych przez UE, w celu wspierania przedsiębiorczości i zachęcania pracowników CCS do stania się kluczowymi graczami w celu modyfikacji sposobu, w jaki produkty kreatywne, dobra kulturalne i wydarzenia są tworzone, zarządzane, rozpowszechniane i konsumowane podczas i po Covid-19. Nie martw się, projekt Co-Art opracował zabawne sposoby na zwiększenie swojej wiedzy; rzeczywiście, powinieneś zdecydowanie spróbować naszych Escape Rooms 😉 Oczywiście, najpierw chcesz wiedzieć coś o tym, co zawierają te innowacyjne frameworki ENTRECOMP i DIGCOMP 2.1: EntreComp oferuje kompleksowy opis kompetencji przedsiębiorczych. EntreComp ma ważne zadanie w otwieraniu rozmów i zrozumieniu, co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, obejrzyj ten film: I-163141?&lg=PL DigComp 2.1 to ramy odniesienia, które opisują, co to znaczy być kompetentnym cyfrowo. Kompetencja cyfrowa jest kluczową kompetencją przekrojową, która oznacza umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w sposób krytyczny, oparty na współpracy i kreatywny. Zapoznaj się z tym „cyfrowym oceanem” i zobacz, jak możesz nauczyć się w nim pływać:

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content