Projekt CO-ART wspierający sektor S KKw obliczu pandemii COVID-19

Kultura jest podstawowym źródłem dla Europy i przyczynia się do spójności społecznej UE; zbliża społeczeństwa europejskie i kształtuje ich wspólną przyszłość. W kategoriach ekonomicznych sektor ten wnosi 4,2 % unijnego PKB i tworzy 7,4 mln miejsc pracy. (https://research4committees.blog/2021/03/24/the-situation-of-artists-and-cultural-workers-and-the-post-covid-19-cultural-recovery-in-the-european-union-background-analysis/) Jak donosi Departament Culture Action Europe, Covid-19 wpłynął na sektor kultury i kreatywny, przynosząc więcej niepewności i sytuacji nierówności. W obliczu destytucji wielu specjalistów może opuścić sektor, a tysiące instytucji może zostać zamkniętych. Wraz z nimi nagromadzona wiedza i umiejętności zostałyby trwale utracone, a ekosystem kulturalny i kreatywny uległby głębokiemu osłabieniu. Jest to proces, któremu należy przeciwdziałać i który należy zatrzymać. Projekt CO-ART stawia czoła tej sytuacji, podnosząc umiejętności osób pracujących z młodzieżą w sektorze SKK. Do końca stycznia 2022 roku CO-ART Escape Rooms zostaną sfinalizowane i po spotkaniu Partnerów Ponadnarodowych projektu w Grecji, ludzie będą mieli możliwość skorzystania z nich, zdobywając nowe umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i cyfrowym. Czy jesteś pracownikiem SKK lub masz jakieś zainteresowanie lub związek z tym sektorem pracy? Nie wahaj się skontaktować z partnerstwem CO-ART poprzez media społecznościowe lub sekcję kontaktową na stronie internetowej https://co-artproject.eu/contact/.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content