Projekt CO-ART wspierający sektor S KKw obliczu pandemii COVID-19

Kultura jest podstawowym źródłem dla Europy i przyczynia się do spójności społecznej UE; zbliża społeczeństwa europejskie i kształtuje ich wspólną przyszłość. W kategoriach ekonomicznych sektor ten wnosi 4,2 % unijnego PKB i tworzy 7,4 mln miejsc pracy. (https://research4committees.blog/2021/03/24/the-situation-of-artists-and-cultural-workers-and-the-post-covid-19-cultural-recovery-in-the-european-union-background-analysis/)

Jak donosi Departament Culture Action Europe, Covid-19 wpłynął na sektor kultury i kreatywny, przynosząc więcej niepewności i sytuacji nierówności. W obliczu destytucji wielu specjalistów może opuścić sektor, a tysiące instytucji może zostać zamkniętych. Wraz z nimi nagromadzona wiedza i umiejętności zostałyby trwale utracone, a ekosystem kulturalny i kreatywny uległby głębokiemu osłabieniu.

Jest to proces, któremu należy przeciwdziałać i który należy zatrzymać. Projekt CO-ART stawia czoła tej sytuacji, podnosząc umiejętności osób pracujących z młodzieżą w sektorze SKK. Do końca stycznia 2022 roku CO-ART Escape Rooms zostaną sfinalizowane i po spotkaniu Partnerów Ponadnarodowych projektu w Grecji, ludzie będą mieli możliwość skorzystania z nich, zdobywając nowe umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i cyfrowym.

Czy jesteś pracownikiem SKK lub masz jakieś zainteresowanie lub związek z tym sektorem pracy? Nie wahaj się skontaktować z partnerstwem CO-ART poprzez media społecznościowe lub sekcję kontaktową na stronie internetowej https://co-artproject.eu/contact/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content