Kādi ir CO-ART projekta mērķi?

Mēs vēlamies dalīties ar jums mūsu projekta detaļās. Sāksim ar tā mērķiem!   CO-ART VISPĀRĒJIE MĒRĶI IR: 1: veicināt radošo industriju un kultūras sektora, kā arī tajā iesaistīto profesionāļu digitālo izaugsmi, inovāciju un uzņēmējdarbības garu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās. 2: stiprināt digitālo sadarbību un tīklošanos starp jaunajiem radošajiem profesionāļiem un kultūras organizācijām Eiropā, tādējādi veicinot radošo industriju un kultūras sektora stabilitāti. 3. Paaugstināt kvalitāti, radošumu un inovāciju darbā ar jaunatni, izmantojot netradicionālus mācību līdzekļus un metodes, lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitātes, audzinātu talantus un attīstītu jauniešu radošu domāšanas veidu, palielinātu viņu nodarbinātības iespējas un veicinātu starpkultūru apmaiņu.   CO-ART UZDEVUMI IR: 1: sniegt rīkus un apmācīt jaunatnes darbiniekus ar netradicionāliem tiešsaistes mācību rīkiem, lai atbalstītu uzņēmējdarbības un digitālo kompetenču attīstību jauno radošo industriju un kultūras sektora darbinieku un topošo mākslas uzņēmēju vidū. 2: dot iespēju jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, kas nepieciešamas, lai veicinātu jauno, topošo uzņēmēju uzņēmējdarbību radošo industriju un kultūras sektorā pēc Covid-19 krīzes. 3: izveidot un stiprināt virtuālo sadarbību starp jaunajiem kultūras darbiniekiem un organizācijām vietējā un Eiropas līmenī Covid-19 krīzes laikā un pēc tās.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.

All rights reserved © Co Art Project 2021 – Powered by Innovation Hive | Designed by swipe up

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content